Tilbake
NJM
NJM
NJM
NJM
Skriv ut

Berger museum

Berger Museum er lokalisert i Fossekleiva Kultursenter, hvor viktige elementer i det industrihistoriske miljøet på Berger er bevart. Det gamle fabrikkanlegget danner utgangspunkt for mange nye tiltak og aktiviteter i lokalsamfunnet.

Prosjektet setter fokus på arbeidskårene til tekstilindustriarbeidere i dag og drar paralleller både til den industrielle revolusjon i Storbritannia og arbeidsvilkår i tekstilindustrien i Norge og på Berger for mer enn 100 år siden. 

Del 1 handler om «den nye arbeidsdagen» og diskuterer forutsetninger for etablering av industri. Det vil bli vist film som i korthet viser arbeidsprosesser og elevene aktiviseres ved å delta i historisk løype som gjenspeiler diskusjonen om forutsetninger for industrietablering.

I del 2 settes fokus på tekstilindustrien i dag og spørsmålet «hvor kommer klærne våre fra?» Hvorfor tekstilindustrien i Norge bukket under på slutten av 1900-tallet er et annet spørsmål som problematiseres også. Det vil bli vist film og elevene vil bli aktivisert underveis og oppfordret til refleksjon og diskusjon.

Dagsprogram:

09.00 – 09.15: Felles introduksjon med informasjon og praktiske opplysninger.
09.15 – 10.30: Del 1
10.30 – 11.00: Lunsj
11.00 – 12.15: Del 2
12.15 – 12.30: Oppsummering.
Buss hjem kl. 12.30

Opplegget er todelt, gruppene skal oppleve det samme og rullerer etter lunsj.

Lærerveiledning

Forankring i Kunnskapsløftet

Prosjektet har relevans for en rekke fagområder, spesielt samfunnsfag med vekt på historie og naturfag.

Det anbefales å se filmen om prosessen fra ull til produkt som ligger her:

Fra ull til produkt

Dette som et bakteppe for hva som har vært på Berger og hvorfor vi inviterer nettopp hit.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Holmestrand
  • Kunstnere/grupper: Nord-Jarlsbergmuseene (en avdeling i Vestfoldmuseene)