Tilbake
Vestfoldmuseene
Vestfoldmuseene
Vestfoldmuseene
Julie Wessel
Vestfoldmuseene
Skriv ut

Berger museum

Berger museum og Fossekleiva kultursenter holder i dag til i felles lokaler og har et nært samarbeid. På Berger museum formidler vi tekstilindustrihistorie med utgangspunkt i Berger og Fossekleven fabrikker. Her ble det suksessrike Berger-pleddet produsert. Berger er i dag en av Norges best bevarte industrisamfunn.

Tema

Opplegget setter fokus på arbeidskårene til tekstilindustriarbeidere i dag og drar paralleller både til den industrielle revolusjon i Storbritannia og arbeidsvilkår i tekstilindustrien i Norge og på Berger for mer enn 100 år siden.

I del 1 vil vi sette fokus på «den nye arbeidsdagen» og diskutere forutsetninger for etablering av industri. Det vil bli vist film som i korthet viser arbeidsprosesser og elevene aktiviseres ved å delta i historisk løype som gjenspeiler diskusjonen om forutsetninger for industrietablering.

I del 2 settes fokus på tekstilindustrien i dag og vi spør «hvor kommer klærne våre fra?» Hvorfor tekstilindustrien i Norge bukket under på slutten av 1900-tallet er et annet spørsmål som vi også vil problematisere. Det vil bli vist film og elevene vil bli aktivisert underveis og oppfordret til refleksjon og diskusjon.

Dagsprogram:

Opplegget varer fra kl. 09.00 – 12.30.

09.00 – 09.15: Felles introduksjon med informasjon og praktiske opplysninger.

Del 1: 09.15 – 10.30

Lunsj: 10.30 – 11.00

Del 2: 11.00 – 12.15

Oppsummering. Buss hjem kl. 12.30

Opplegget er todelt, gruppene skal oppleve det samme og rullerer etter lunsj.​​​​​​​

Lærerveiledning

Forankring i Kunnskapsløftet

Prosjektet har relevans for en rekke fagområder, spesielt samfunnsfag med vekt på historie og naturfag. Opplegget vil blant annet være innom disse læreplanmålene:

  • Presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-tallet og første halvdelen av 1900-talet og beskrive hvordan de peker frem mot samfunnet i dag
  • Gjør greie for teknologiske og samfunnsmessige endringer som følge av den industrielle revolusjonen
  • Kartlegg variasjoner i levekår i ulike deler av verden, forklare de store ulikhetene mellom fattige og rike og drøft tiltak for jevnere fordeling
  • beskrive hovedtrekkene i norsk økonomi og hvordan den henger sammen med den globale økonomien

Det anbefales å se filmen om prosessen fra ull til produkt som ligger her: https://vimeo.com/233462755 Fra Ull til produkt

Dette som et bakteppe for hva som har vært på Berger og hvorfor vi inviterer nettopp hit.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Holmestrand
  • Kunstnere/grupper: Vestfoldmuseene