Tilbake
Vestfoldmuseene
Vestfoldmuseene
Skriv ut

Aluminiummuseet

Opplegget på museet er todelt. Elevene som kommer deles i to grupper og alle får oppleve det samme. 

Del 1: I fabrikken. Formidlingen vil være konsentrert om Hydros virksomhet i Holmestrand og hvilken rolle resirkulering av aluminium spiller i et globalt miljøperspektiv. Besøket gir anledning til å følge produksjonsgangen fra valseblokk til det som blant annet skal bli bygningsmaterialer og hermetikkemballasje.

Del 2: På museet. Her vil elevene få innblikk i bedriftens historie og hvordan produktene herfra har påvirket vår hverdag gjennom tidene. En stor del av formidlingen vil foregå i form av en spørrekonkurranse eller QUIZ. En rekke temaer som angår metallet og aluminiumindustrien vil bli berørt.

Når det gjelder bedriftsbesøket på Hydro Aluminium Holmestrand, så er det strenge sikkerhetsbestemmelser å forholde seg til. Hjelm og ørepropper får alle utlevert i Vakta. Mat og drikke kan ikke tas med inn dit. Klærne må dekke hele kroppen (ikke shorts og t-skjorte denne dagen). Gode sko, ikke slippers. 

I den forbindelse vil bedriften ha navn på alle elever og lærere som kommer, delt inn i de to gruppene. Lag en liste over fornavn og etternavn på både elever og voksne som skal følge gruppene.

Lærerveiledning

Forankring i Kunnskapsløftet

Opplegget omhandler det industrielle gjennombruddet i Norge. Men i motsetning til tidligere ser vi produksjonen i et samtid- og framtidsperspektiv hvor også det naturvitenskapelige aspektet blir tillagt større vekt.  Sentralt i det nye DKS-opplegget står metallets egenskaper, bruksområder og hvordan det blir framstilt. 

KS-opplegget har relevans for en rekke fagområder. Vi framhever imidlertid spesielt samfunnsfag med vekt på historie og naturfag.

Samfunnsfag

finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og diskutere korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis

presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-talet og første halvdelen av 1900-talet og beskrive korleis dei peikar fram mot samfunnet i dag

gjere greie for teknologiske og samfunnsmessige endringar som følgje av den industrielle revolusjonen

Naturfag:

observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner

vurdere egenskaper til grunnstoffer og forbindelser ved bruk av periodesystemet

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Holmestrand
  • Kunstnere/grupper: Nord-Jarlsbergmuseene