Tilbake
Pixabay
Skriv ut

Kulturvertkurs for ungdomsskolene

Kulturvertkurs for ungdomsskolene i Vestfold 2019

Vi inviterer kulturverter og kulturkontakter i Vestfold til en spennende dag med kompetansebygging i arrangementsgjennomføring!

Kulturvertkurset skal ruste kulturvertene for oppgaver knyttet til arrangementer både i regi av Den kulturelle skolesekken(DKS) og skolens egne arrangementer. Deltakerne på dette kurset kan i tillegg til en felles kursdel, velge mellom tre relevante workshops, hvor de får sjansen til å utvide sin kompetanse innenfor fagfeltene lyd/lys, konferansier eller PR/markedsføring.

Som opplevelser generelt, blir også kunst- og kulturopplevelser sterkere når de møtes med entusiasme og forventing. Derfor er en av kulturvertenes viktigste oppgaver å skape oppmerksomhet om kommende kunst- og kulturbesøk på skolen – både blant medelever og lærere. Ved skoler hvor kulturverter deltar som arrangør, får både elever og lærere et større utbytte av både DKS-besøk og andre arrangementer ved skolen.

Hva elevene, kulturkontakter og skolen får ved å delta på kulturvertkurset:

  • Mulighet til å utvide sin arrangørkompetanse innenfor kulturarrangementer
  • Motivasjon og inspirasjon til å tilrettelegge forholdene for dette arbeidet på egen skole
  • Praksis og erfaring som kan benyttes ved arrangementer i forbindelse med Den kulturelle skolesekken eller skolens egne arrangementer
  • Kulturvertene får god og nyttig kompetanse slik at de kan bistå kulturkontakten i arbeidet med Den kulturelle skolesekken på skolen

Deltakerne får et nært møte med en kunstner, en generell del som er felles for alle deltakerne, og en workshopdel hvor kulturvertene fordeler seg basert på ønsket tema. Mens kulturvertene har workshop vil det være en samling for kulturkontaktene. Nærmere informasjon om tema for kulturkontaktenes samling kommer senere.

Kurset er gratis, inkluderer lunsj og Vestfold fylkeskommune dekker reiseutgiftene.


Påmelding innen 3. september

Påmeldingsskjema: https://vfk.pameldingssystem.no/test-dks-kulturvertkurs-for-ungdomstrinnet-2019

Lærerveiledning

Last ned:
Påmelding

Veiledning til kulturkontaktene

Påmelding

Husk på:

  1. Maks 4 kulturverter og 2 lærere fra hver skole
  2. Kulturvertene fra samme skole bør fordele seg på de ulike workshopene, slik at skolen sikrer seg bredest mulig kompetanse
  3. Innen fristen 3. september må nøyaktig antall deltakere og ønskede workshops være sendt inn.
  4. Kulturkontakten ved den enkelte skole deltar på kurset sammen med sine kulturverter. Hvis ikke kulturkontakten har anledning til å delta, kan en lærer med god kjennskap til skolen og elevene delta i stedet

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Vestfold fylkeskommune