Tilbake
Sande historielag
Sande historielag
Skriv ut

Guriløkka og fangeliv i Sande - 2. verdenskrig

I Sande var det en krigsfangeleir under 2. verdenskrig. Bli kjent med vår nære historie.

Fangeleiren på Guriløkka
En kald høstdag i 1944 ankommer 380 russiske krigsfanger Sande jernbanestasjon. Godsvognene som fraktet dem er trekkfulle og kalde og helt uten sitteplasser. Fremme ved stasjonen får de beskjed om å marsjere opp til Guriløkka som ligger ca. 5,5 kilometer unna. Dette skal senere bli en daglig tur for fangene. Etter en lang marsj i tett snøvær kommer de frem til fangeleiren på Guriløkka hvor de blir innkvartert i brakker. Brakkene er hurtig konstruert og er nærmest åpne langs gulvet hvor vinden sniker seg inn. Her skal de bo og arbeide frem til den tyske okkupasjonsmakten bestemmer noe annet.

Under 2. verdenskrig ble det opprettet 470 fangeleirer i Norge. De fleste av disse var for sovjetiske krigsfanger og lå i Nord-Norge. Fangeleiren i Sande ble bygget for at russerne skulle hugge tømmer til produksjon av knott. En knottfabrikk ble påbegynt ved jernbanestasjonen, men ble aldri fullført.

Hvordan var livet for de russiske fangene i leieren? Hva skjedde med dem etter krigen? Hvordan forholdt lokalbefolkningen seg til krigsfangene de hadde fått så tett innpå seg? 
Bli med på en dag i krigsfangenes fotspor. Elevene skal gå fra Sande sentrum til Guriløkka og ned igjen slik som de russiske fangene gjorde hver dag for over 70 år siden. Ved den tidligere fangeleiren vil historiker Lars Aaserud fortelle om bakgrunnen for leieren, livet til fangene i leiren, forholdet til lokalbefolkningen og fangenes skjebne etter krigen. Mens drama og teater lærer Julie Vega Dahl vil kjøre et improteateropplegg hvor eleven skal gå inn i rollene som fangevoktere og fanger. 

Dagsplan

 • Kl. 08.30 Oppmøte på torget i Sande sentrum (ovenfor Meny). Noen ord om Guriløkka
 • Kl. 08.45 Avgang fra torget
 • Ca. kl. 10.15 Ankomst Guriløkka, matpakke og hvil
 • Kl. 10.30 Klassen dels i to grupper
 • Gruppe 1 går på vandrende foredrag med Lars Aaserud
 • Gruppe 2 blir på plassen og har rollespill med Julie Vega Dahl
 • Kl. 11.30 Gruppene bytter
 • Kl. 12.30 Konkurranse – trekking/bæring av tømmerstokker 
 • Ca. kl. 12.35 Retur til torget (ankomst ca. 13.45)   Lærerveiledning

   Praktisk

   • Oppmøte på torget i Sande sentrum
   • Skolen ordner selv med transport for elevene som ikke kan gå opp. En lærer går i følge med elevene for å sørge for at alle er med.
   • Hege Johansen fra kulturkontoret møter klassen ved torget og går opp sammen med elevene
   • Skolen er ansvarlig for at smittevernreglene blir overholdt (elever/lærer med luftveisinfeksjoner må bli hjemme, bruk av håndsprit osv.).
   • Det er viktig at nok voksne/lærer fra skolen er med for å ivareta dette.
   • Ved mye regn blir opplegget avlyst. Vi gir beskjed om dette innen kl. 13 dagen før.
    ​​​​​​​Dessverre er det ikke mulig å utsette til en annen dag/uke.

   Elvene må ha med seg

   • Gode sko og klær til å gå i
   • Varm genser/jakke hvis det er meldt kjølig vær
   • Sitteunderlag
   • Matpakke
   • Blyant eller kulepenn 

   Læreplanmål

   Dette lokahistoriske opplegge i Den kulturelle skolesekken kan knyttes opp til følgende læreplanmål: 

   Fra samfunnsfag:
   - skape forteljingar om menneske frå ulike samfunn i fortid og notid og vise korleis livsvilkår og verdiar påverkar tankar og handlingar.
   - presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-talet og første halvdelen av 1900-talet og beskrive korleis dei peikar fram mot samfunnet i dag.
   - drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i eit historisk og notidig perspektiv.
   ​​​​​​​- finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og diskutere korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse
   hendingane hadde utvikla seg annleis

   Fra kroppsøving: 
   - praktisere friluftsliv i ulike naturmiljø og gjere greie for allemannsretten
   - planleggje og gjennomføre turar til ulike årstider, også med overnatting ute

   Om utøvere og produsenter

   • Arrangert av: Holmestrand kommune
   • Kunstnere/grupper: Lokalhistorie med Hege G. Johansen og Lars Aaserud, teater med Julie Vega Dahl
   • Produsent: Holmestrand kommune
   • Idé/opplegg: Hege G. Johansen / Hilde Wexels Riser, Sande kommune

   Om kunstner / utøver / gruppe

   Lars Aaserud er oppvokst i Sande og er levende opptatt av lokalhistore. Han har skrevet den nye Sandeboka og har vært forfatter/medforfatter til flere bøker. Han har i hele sitt yrkesaktive liv jobbet med kultur og formidling av lokalhistorie.

   Hege G. Johansen er også fra Sande og er utdannet arkeolog. Hun er også kulturarbeider og formidler. Hennes spesialområde er kulturarv. Hege er koordinator for dagen på Guriløkka.

   Julie Vega Dahl er utdannet innen kunst- og kulturformidling med bachelorgrad i idé- og kulturhistorie fra UiO og i kunst og design fra HiO, med fokus på billedkunst og kunstformidling. Hun har hatt et mangfoldig profesjonelt virke innenfor musikk-, teater- og billedkunstfeltet, bl.a. gjennom enkeltpersonforetaket Spinderella. Julie har arbeidet mye med historiefortelling og eventyrformidling for barn og har startet opp og drevet barnefestivalen Lyckliga Gatan Barnefest siden 2010. Ved siden av stillingen som drama-teater-, kulturkarusell- og visuell kunstlærer i Holmestrand kulturskole, er hun også ansatt som lærer i Sal og Scene ved Hof skole.