Tilbake
Skriv ut

Verktøy

Også i år blir elevene utfordret til å skape en forestilling sammen. Temaet denne gangen er verktøy. Hva slags verktøy bruker en snekker, en forfatter, en musiker eller en lege? Og hva skjer når verktøy kommer på avveie?

Elevenes kreativitet står i sentrum. Det blir en periode full av dans, musikk og teater under fagkyndig veiledning.

Arbeidsmetode:

Elevene starter med å assosiere rundt temaet. Bruk tankekort-metode. Ideene samles på et stort ark. Meningen er å få opp flest mulig tanker og assosiasjoner! 

Veiledere plukker ut de ideene som egner seg best til innslag i en forestilling og som kan føre til nok variasjon i forestillingen.

Elevene deles deretter i grupper. (Antall grupper er avhengig av antall elever på 7. trinn, maks. 15 elever per gruppe.) Hver gruppe lager et innslag med musikk, dans og/eller drama. Veiledere hjelper til. Rollen til veiledere er å sørge for at elevene ikke kjører seg fast, at de hele tiden har noe å jobbe videre med, og å sørge for at resultatet har et kunstnerisk nivå. Veiledere kommer minst mulig med ferdige løsninger, men fører kun prosessen videre. Avhengig av antall deltagende elever og den avsatte tiden er det noen ganger nødvendig for veiledere å skjære gjennom. 

Resultat:

Alle elevene deltar i en forestilling, som vises andre elever på skolen. Underveis lages eventuelt en rød tråd, som binder innslagene sammen. Det kan være konferansierer som står for sammenbindingen, eller det løses på en annen kunstnerisk måte.

Foreldre inviteres til en forestilling på ettermiddag/kveld.

Forslag til ukesprogram:

Torsdagen før prosjektstart må klassene ha gjennomført assosiasjonsrunde og sendt inn resultatene av denne runden til kulturkontoret. Prosjektet foregår deretter i løpet av én uke.

Mandag:
kl. 08.30: Alle elevene samles og har en felles økt med teaterleker, dans og andre øvelser.
kl. 09.30: Gruppe 1 og 2 jobber parallelt med innslaget sitt
kl. 10.15: Gruppe 3 og 4 jobber parallelt med innslaget sitt

Tirsdag:
kl. 08.30: Alle elevene samles og har en felles økt med teaterleker, dans og andre øvelser.
kl. 09.00: Gruppe 1 og 2 jobber parallelt med innslaget sitt
kl. 10.00: Gruppe 3 og 4 jobber parallelt med innslaget sitt

Onsdag:
kl. 08.30: Alle elevene samles og har en felles økt med teaterleker, dans og andre øvelser.
kl. 09.00: Gruppe 1 og 2 jobber parallelt med innslaget sitt
kl. 09.45: Gruppe 3 og 4 jobber parallelt med innslaget sitt
kl. 10.45: Alle gruppene viser hverandre hvor langt de har kommet

Torsdag:
kl. 08.30: Alle elevene samles og har en felles økt med teaterleker, dans og andre øvelser.
kl. 09.00: Gruppe 1 og 2 jobber parallelt med innslaget sitt
kl. 10.00: Gruppe 3 og 4 jobber parallelt med innslaget sitt

Fredag: (tidene kan endres etter skolens timeplan)
kl. 08.00: Opprigging
kl. 09.00: Gruppene øver
kl. 10.45: Generalprøve
kl. 12.00: Forestilling 1
kl. 18.00: Forestilling 2 for foreldre (kan sløyfes)


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Holmestrand

Om kunstner / utøver / gruppe