Tilbake
Ida Nove Canon
Skriv ut

ISskulptur på Eidsfoss Hovedgård

Vi bygger en form av is på Eidsfoss Hovedgård

Dette DKS- prosjektet er en stedspesifikk produksjon der elevene får et nytt blikk på et kjent sted i kommunen, Eidsfoss Hovedgård. Vi bruker is som byggemateriale og skaper en form i landskapet av elevenes arbeider. Skulpturen vil være midlertidig og i konstant forandring og det forgjengelige vil stå i kontrast til landskapets bestandighet.

Den ferdige isskulpturen vil stå som en lysende illustrasjon i mørketiden.

Tre kunstnere vil presentere is som formingsmateriale og i samtale med ungdommene skapes en installasjon i landskapet.

Hver elev får sin iskube som skal formes med verktøy tilpasset arbeid i is, for så å sette sammen iskubene til en felles installasjon.

I de to timene ungdommene jobber med is er dialog nøkkelen, det er her ideene oppstår, utfordres og kommuniseres. Ungdommene får ikke en konkret oppgave, men må selv utforske materialet og dets muligheter. Med fantasi, lyst og lek finner de sitt unike utrykk som skiller seg fra alle de andre.

Kunstnerne er tett på i denne prosessen og bidrar til mestring.

Produksjonen er under arbeid og mer informasjon om kommer.


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Vestfold fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Ida Nove Cannon - Randi Beck - Roger Villje