Tilbake
Skriv ut

Skulptur i fokus - En dag med to opplegg

Skulptur i fokus

Haugar Vestfold Kunstmuseum tilbyr elevene en byvandring med fokus på skulptur. Omvisningene har som målsetning å sette skulpturene inn i en sammenheng med arkitektur, offentlige byrom og lokalhistorie.

Generell informasjon

Skupturvandringens varighet er ca. 60 minutter. Vandringen foregår utendørs og elever og lærere bør kle seg etter været. 

Haugar Vestfold kunstmuseum ønsker elever og lærere hjertelig velkommen!

Skulpturvandring

Vi vil ta for oss museets utsmykninger og historie, skulpturene i nærheten samt de unike gravhaugene fra vikingtiden. Videre går turen ned til Farmannstorget, så Fylkeshuset og videre til Romulus og Remus nedenfor Villa Møllebakken. Ved de ulike skulpturene skal elevene beskrive det de ser og vi snakker om ulike teknikker, materialbruk og om hvordan de ble laget. Omvisningen vil bli tilpasset de ulike klassetrinn.

Under omvisningene vil vi trekke frem følgende temaer:

  • Kunst i offentlig rom og konteksten disse settes i.
  • Sjøfarten og hvalfangstens betydning for Tønsberg.
  • Haugars rolle som tingplass under Vikingtiden.
  • Myten om Romulus og Remus og plasseringen ved Villa Møllebakken.
  • Farmannstorget, torgets rolle gjennom historien og Bjørn Farmann-monumentet.
  • Skulpturelle teknikker; støpning, modellering og hugging.

Skulpturverksted

Vi vil vektlegge skulpturene til Texmon Rygh og Nesjar i verkstedet. Her får elevene mulighet til å utforske det forenklede og abstrakte i sin egen formgivning av en skulptur. De vil erfare det å skape en tredimensjonal form samtidig som plassering, størrelse og materiale er noe de må ta hensyn til. Elevene bygger opp skulpturene ved å kombinere ulike materialer som ståltråd, papir, tape, papirleire og aluminiumfolie. Elevene får med seg skulpturmodellene tilbake til skolen.

Målet med formidlingen

Gjennom dialogbasert formidling og verkstedarbeid skal elevene bli bedre kjent med modernismens skulpturer og hva som skiller dem fra de mer naturalistiske skulpturene som er i Haugars nærområde.

Kompetansemål

  • Lage enkle gjenstander i leire
  • Visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materialer
  • Samtale om sin opplevelse av samtidskunst

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Holmestrand