Tilbake
Vestfoldmuseene
Foto utlånt av familien
Foto utlånt av familien
Skriv ut

Kulturarv 2020-2021: Det angår også deg - demokrati og menneskerettigheter i Vestfold

DET ANGÅR OGSÅ DEG. DEMOKRATI OG MENNESKERETTIGHETER I VESTFOLD".


For fem  år siden var en gruppe formidlere fra Vestfoldmuseene med en skoleklasse til Auschwitz. I utstillingen som er laget for å sette stedet inn i en historisk kontekst, fant gruppen en tekst på veggen der det stod: "The one who doesn`t remember history is bound to live through it again". Det er innmari godt sagt. Historieløshet kan føre til at historien gjentar seg. Men - og det er dessverre et men her. For det har jo vist seg gang på gang at historisk kunnskap ikke alltid er nok. Det er ikke en klar garantist mot gjentagelse. Vi har hele tiden visst om utryddelsene under  2. verdenskrig. Men Holocaust var ikke det siste folkemordet. Og om Holocaust ikke er lærdom nok, hva skal da til? 


Hvordan kan vi jobbe for å motvirke antidemokratiske holdninger og historieløshet? Klarer noen av oss det alene? Familiene, skolene - eller andre uformelle læringsarenaer, som f. eks museene? 


I forkant av reisen til Auschwitz skrev formidlerne i sin søknad om å få være med i fylkets DKS-tilbud: "I løpet av det siste året har vi sett flere tegn på en oppblomstring av antisemittiske holdninger og generelt en samfunnsutvikling der folkegrupper blir angrepet, gruppe- og stereotypitenkning får sterkere grobunn, og avisenes kommentarfelt og sosiale medier fylles av fremmedfiendtlige ytringer."


Dette var i 2014. Det var før Je suis Charlie. Det var også før en jødisk mann ble skutt og drept utenfor en synagoge i København. Det var før flyktningkatastrofen. Før Trump ville stenge grensene for muslimer. Og det var før det grumset seg skikkelig til i den politiske retorikken og den uunngåelige omgangssyken som alltid sprer seg i kommentarfeltene her hjemme. 


Overalt hvor vi er, kjenner vi på utenfor- og innenforskap. Det er forsåvidt noe vi må tåle - i en viss grad. Men vi kan ikke ha en verden der vi systematisk skuler på hverandre, merker hverandre og tar fra hverandre humane og demokratiske verdier og rettigheter. Og vi må samarbeide for å forebygge en slik utvikling. 


Skolene har en enorm styrke i sine lange linjer av kunnskapsoverføring, av den personlig nærheten til elevene, rommet for justeringer og det vellet av kompetanse som lærerne besitter. Museenes kompetanse er mer spisset, og det kan også tematikken være. Smal og pekende. Museene kan antagelig også mene mer, være mer tydelige i sine ytringer, i sitt fokus på holdninger. 


Veien fram til kunnskap er en viktig reise. Det skjer noe mens man fordyper seg og mens man lærer. Og av og til er det viktigste det som skjer med holdningene. Holdningsarbeid er en seig materie - men kan også være preget av eureka! I familiene og skolene legges det dype grunnlaget - og av til kan museene være med på gi et viktig og plutselig knips i en livgivende retning. 


Det er det Vestfoldmuseene ønsker at "Det angår også deg" skal være. Et kunnskapsprosjekt og et holdningsprosjekt med fokus på menneskerettigheter, demokrati og mangfoldsperspektiver. 


Det er bygd omkring lokale fortellinger som danner grunnlaget for fortellingen om det store Holocaust. Gjennom det stedsnære og med fokus på faktiske mennesker fra våre egne områder, blir historien mer aktuell og nærværende og den angår oss mer direkte. Elevene får ny kunnskap om noe de kan ganske mye om fra før - for de kjenner stedet sitt og de kjenner til 2. verdenskrig - og ikke minst kjenner de hvordan det er å være et menneske blant mange andre. Hvordan det er å bli stengt ute, bli tatt inn i varmen - og det ansvaret og den følelsestyngden som ligger i dette medmenneskelige samspillet. 


l Vestfoldmuseene tilbyr fem ulike formidlingsplattformer: 


  • I Larvik blir man kjent med familien Sachnowitz gjennom bilder og kilder og fortellinger – og en byvandring som formidler levd liv og skjebne. 
  • I Sandefjord fortelles det om enkeltmennesker som ble arrestert og deportert på grunn av etnisitet, politisk overbevisning eller for å ha motsatt seg nazifisering. 
  • På Berg fengsel som var interneringsleir der 336 jøder ble internert fra 26. oktober 1942 og 227 deportert med Donau en måned senere, har vi foredrag og omvisning i straffecellene. 
  • I Tønsberg går vi opp stien til tre jødiske familier som alle drev forretningsvirksomhet: Koklin, Jaffe og Plesansky. 
  •  Nord-Jarlsberg museene vil formidle deler av historien til Grefsrudleiren i Holmestrand. Leiren har fungert som opplæringsleir for SS- og hirdmannskap, deretter som fangeleir for krigsforbrytere og såkalte «displaced persons», så ble den etter krigen overtatt av Europahjelpen og brukt til barnekoloni for tuberkulosetruede jødiske barn som bodde i Nord-Afrika med sine familier:

Kontaktperson i Nord-Jarlsbergmuseene:

Urd Kalvik tlf.:41269749 (nyansatt fra 01.09.19)

Merethe Sortland tlf.: 48293935 (fram til 01.09.19)

Tilbud til trinn: Vg2 og Vg3 

Maks 30 elever pr omgang

TEMA:

"Det angår også deg" er et kunnskapsprosjekt og et holdningsprosjekt med fokus på menneskerettigheter, demokrati og mangfoldsperspektiver. 

Grefsrud leir ble etablert av den tyske okkupasjonsmakten i 1940 og ble benyttet til forlegning av soldater. Leiren ble etter 2.verdenskrig brukt som oppbevaring av krigsfanger og senere som en barnekoloni for jødiske barn. Historien om stedet er ikke godt kjent og dette ønsker Vestfoldmuseene å gjøre noe med. De vil sette fortellingen inn i en moderne kontekst og vise skoleungdom hva som kan skje i et samfunn når menneskerettigheter brytes og demokratiske institusjoner eroderes.

Opplegget er bygget rundt lokale fortellinger og gjennom det stedsnære og med fokus på faktiske mennesker fra våre egne områder. Historien blir mer aktuell og nærværende og den angår oss mer direkte. Elevene får jobbe aktivt med lokale kilder fra tiden under og etter 2. verdenskrig - og bli stilt ovenfor etiske problemstillinger som personer i den tiden hadde. Hvordan det er å bli stengt ute, bli tatt inn i varmen - og ta ansvar for de valgene man tok.

DAGSGANG:

Dagsgang: Opplegget gjennomføres på Berger museum, Berger

Medvirkende:

Urd Kalvik (pedagog, Nord-Jarlsbergmuseene)

Merethe Sortland (pedagog, Nord-Jarlsbergmuseene)

Opplegget er todelt og varer i 90 minutter.


KORT BESKRIVELSE AV OPPLEGGET:

Del 1: Elevene deles i grupper og får utdelt oppgaver som tar utgangspunkt i muntlige og skriftlige kilder i Grefsrudutstillingen. Gruppene samles på slutten av økten gir en kort redegjørelse for sine funn.

Del 2: Elevene vil få oppleve en videoinstallasjon med historisk materiale fra Grefsrudleierens ulike epoker. Installasjonen er utgangspunkt for en oppgave om hvordan historisk materiale gjenbrukes og tolkes i en moderne sammenheng.

Del 3 (FELLES) Økten avsluttes med en metasamtale, hvor elevens egne oppdagelser og refleksjoner om kildematerialet står i fokus

Opplegget kan knyttes til flere kompetansemål i LK06:

Læreplan i norsk (NOR1-05)

 Vg3 – studieforberedende utdanningsprogram

Muntlig kommunikasjon

lytte til, systematisere og sammenfatte informasjon i muntlige tekster og reflektere over innholdet

lytte til og vurdere argumentasjonen i muntlige tekster i ulike medier og ta stilling til innhold og formål

Skriftlig kommunikasjon

orientere seg i store mengder tekst av ulik kompleksitet og velge ut, sammenfatte og vurdere relevant informasjon

Språk, litteratur og kultur

tolke og vurdere komplekse sammensatte tekster


Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram (HIS1-02)

Vg3 studieforberedende utdanningsprogram

Historieforståelse og metoder

identifisere og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske framstillinger

presentere en historisk person og drøfte hvordan samtidige ideer og samfunnsforhold påvirket denne personens tenkemåter og handlinger

undersøke hvordan egne forestillinger om fortiden er blitt formet og diskutere hvilke faktorer som gjør at mennesker kan ha forskjellige oppfatninger om fortiden

drøfte hvordan historie er blitt brukt og brukes i politiske sammenhenger

gi eksempler på og drøfte hvordan utstillinger, minnesmerker, minnedager eller markeringen av bestemte historiske hendelser har betydning for nåtiden

Samfunn og mennesker i tid

vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet

gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunn


.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Vestfold fylkeskommune
  • Idé/opplegg: Vestfoldmuseene

Om kunstner / utøver / gruppe