Tilbake
Vestfoldmuseene
Vestfoldmuseene
Vestfoldmuseene
Vestfoldmuseene
Skriv ut

Jernverket Eidsfoss

Eidsfoss fremstår i dag som et tilnærmet komplett kulturmiljø med opphav i jernverksdriften. Både stedet som helhet og mange av de enkelte kulturminnene er svært autentiske. Det er generelt foretatt svært få endringer og inngrep som kan redusere verneverdiene. Eidsfoss er ut fra dette kanskje Vestfolds mest verdifulle industrimiljø.

Temaet til DKS-opplegget er dansketid, enevelde og begynnende indistrialisering. Elevene deles i tre grupper, som rullerer slik at alle får være med på hver stasjon.

I møtet med frøken Malmberg og grunnleggeren av jernverket, Casper Hermann Hausmann, vil elevene få innblikk i hvorfor det ble etablert et jernverk på Eidsfoss. På Eidsfoss Jernverksmuseum møter de formeren ved verket og deltar aktivt i forme- og støpeprosessen. De får med seg en selvlaget ”minnegjenstand” tilbake til skolen som historisk kilde over besøket.
Til slutt møter elevene formerenken Elise Kristensen. Hun levde nesten all sin tid på Eidsfoss (1867 -1957), og måtte forsørge seg og fire barn.

Programmet:

09.00: Velkommen
09.15: 1. stasjon
10.05: Bytte
10.15: 2. stasjon
11.10: Matpause
11.40: Vi samler oss igjen
11.50: 3. stasjon er i gang
12.45: Avslutte 3. stasjon
13.00: Avreise

Lærerveiledning

Forankring i Kunnskapsløftet og forarbeid

Opplegget er forankret i Kunnskapsløftet:

Historie: Om det dansk-norske eneveldet og begynnende industrivirksomhet. Bli kjent med ulikt historisk kildemateriale og hvordan de ulike kildene kan si oss noe om fortida.
Geografi: Se sammenhengen mellom landskap, ressurser og næring.
Samfunnskunnskap: Fra enevelde til demokrati – egen innflytelse på samfunnsutviklingen. Dannelse av fagforeninger og utviklingen av allmenn stemmerett.                

Tilknytningsfag:                                                             
Naturfag: Hvordan vannkraft omdannes til mekanisk kraft.
Kunst og Håndverk: Jernskulptur. Forming og støping.

Elevene kan få en fin innføring i Eidsfoss sin historie via www.jernverketeidsfoss.no

På denne siden møter de Secilie Nyqvist, som var 14 år i 1867. Hun tar elevene med på en tidsreise i Eidsfoss’ historie, og tilgjengeliggjør skriftlig historisk kildemateriale for 13-åringer. På samme nettsidene kan elevene også møte smeden Niels Andersen Nyqvist, som bodde på Eidsfoss på midten av 1800-tallet. Elevene kan få kjennskap til han og familien fra folketellingene.

Bruk gjerne litt tid på dette i forkant!

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Holmestrand