Holmestrand kommune
Postadresse: Serviceboks 312, 3081 Holmestrand
Besøksadresse: Rådhusgaten 11, 3080 Holmestrand
Telefon: 33 06 41 55
Produksjonsliste
Program
Holmestrand kommune
Viser 22 produksjoner
Kulturarv • 9 - 9
Kulturarv • 8 - 8
Litteratur • 1 - 1
Scenekunst • 3 - 7
Litteratur • 8 - 8
Visuell kunst • 1 - 3
Scenekunst • 7 - 7
Kunstarter i samspill • 9 - 9
Annet • 6 - 7
Litteratur • 10 - 10
Kunstarter i samspill • 4 - 6
Kulturarv • 4 - 4
Scenekunst • 1 - 4