Kulturverter

På hver skole er det noen elever som har oppgave som kulturvert.

Disse elevene har vært på kurs og er opplært i å arrangere de ulike produksjonene som kommer til skolen i DKS. Å ønske velkommen, hjelpe å bære inn saker og ting og å sørge for mat og drikke til kunstnere er bare noen av mange oppgaver!