Om oss

DKS i Holmestrand består av:

- profesjonelle produksjoner

- egne skapende aktiviteter

- lokal historie


Vestfold fylkeskommune står for de allerfleste profesjonelle produksjonene, som kommer til skolene, bl. a. to konserter, en scenekunst forestilling, en tur til Haugar museum, en vikingdag, forfatterbesøk. 

Vestfoldmuseene tilbyr prosjekter rundt lokalhistorien som for eksempel besøene til Aluminiummuseet, Eidsfoss og Berger museum.

Holmestrand kulturkontor lager i samarbeid med kulturkontaktene på skolene programmet for skapende aktiviteter for elevene. I disse prosjektene får elevene være kreative selv under dyktig ledelse av en fagperson.